Poslednji Božiji poslanik

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Muhamed a.s, punim imenom: Muhammed  Ibn Abdullah Ibn Abdul-Muttalib Ibn Hašim  (570 god. -  632 god),Poslednji  Božji poslanik poslat svim ljudima sveta.
Muhamed a.s.je poslednji Božji poslanik  i muslimani ga pišu kao Muhamed a.s. (čitaj: alejhis-selam, "mir Božji bio s njim") Islam je prva i prava vera ljudskog roda od samog stvaranja, dakle, od Adama a.s. i Eve a.s. Opravdanje za takvo mišljenje nalazi se u samom nazivu  vere: "Islam" znači "Predanost Bogu", a "musliman" je izvedenica iz "Islam" te znači "Predan Bogu"(Pokoran Bogu). Sa tog motrišta, verovjesnici i poslanici Jednog Boga bile su i neke starozavjetne osobe: od Adama a.s. (Adema), preko Noe a.s. (Nuha), Avrama a.s.(Abrahama -Ibrahima), Mojsija a.s. (Musaa) pa do samog Isusa Hrista (Isa) a.s.

Poslednji Boiji Poslanik

Muhamed a.s.je rodjen 570 godine u Meki u plemenu Kurejš,dva meseca poslije smrti svog oca Abdullaha (Abdallaha).Muhamed a.s. je ostao samo sa majkom Aminom. Po običajima tog prostora i vremena, majka ga je kao dojenče predala dojilji- pomajki Halimi pa je Muhamed a.s. proveo detinjstvo sa Halimom u beduinskom plemenu Beni Saad, van grada u pustinji. Kada je imao šest godina , vraćen je majci, ali  majka mu je umrla kada je imao šest godina ,a samo dve godine kasnije umro mu je i sledeći staratelj,njegov deda po ocu, Abd al Muttalib. Muhamed a.s. je tad počeo živeti sa stricem Abu Talibom.

Izgled Božijeg poslanika a.s.najbolje dočaravaju reči Umera ibn Mevla Gufre,koji to prenosi od Ibrahima ibn Muhammeda ibn Alija ibn Ebu Taliba.On kaže: ‘Kada bi ‘Ali ibn Ebu Talib opisivao Allahovog Poslanika s.a.w.s govorio bi:”Nije bio previše visok,ni previše nizak,već srednjeg rasta.Nije ima ni previše kovrdžavu a ni sasvim opuštenu kosu.Nije bio ni predebeo a ni mršav. Imao je beli ten i krupne crne oči s dugim trepavicama,krupne zglobne kosti i pleća, jake šake i stopala .Kad je hodao nije koračao čvrsto,već je kao da ide nizbrdo,a kad bi se okrenuo,okrenuo bi se celim telom.Među plećkama je imao pečat poslanstva-bio je posljednji poslanik.Bio je najdarežljiviji čovjek,najsrčaniji,najiskreniji,najpouzdaniji,najblaže naravi i najljepšeg ponašanja.Ko ga prvi put vidi oseti poštovanje prema njemu,a ko se sa njim počne družiti,taj ga zavoli.
Godine 610. Muhameda je u pećini na brdu Hira blizu Meke posjetio melek (anđeo) Džibril ili Džebrail (Gabrijel). On mu je tada izrecitirao prvih pet stihova (ajeta) poglavlja (sure) 'Alek.Tako je počela Objava Kur'ana Muhamedu a.s. koja je trajala pune 23 godine. Muhamed a.s. je počeo širiti islam u Meki, gdje su ga prvo prihvatili siromasi. Međutim, trgovci su se bojali da islam I pravila  vere štetila njihovom bogatstvu jer je islam propovedao deljenje imovine sa siromašnima i odricanje od idolopoklonstva koje je u Arabiji bilo deo tradicije. Trgovci su se bogatili na račun vernika idolopoklonika koji su dolazili na poklonstvo kod  Ka'be(PRVA  DZAMIJA IZGRADJENA JEDNOME BOGU STVORIOCU), da se mole svojim bogovima, idolima postavljenim ispred i oko Ka'abe.Ka’bu je izgradio  Avram (Abraham-Ibrahim) sa njegovim sinom ismailom, Avram je  praotac Arapa i Izraelaca.Stric Abu Talib štitio je Muhameda a.s., niko mu nije smeo pretiti ili učiniti nasilje. Kad je Abu Talib umro 619. godine, stanje muslimana i Muhameda a.s. u Meki se značajno pogoršava jer vodstvo njegovog roda Beni  Hašim dolazi u ruke Abu Lahaba. Tako da 622. godine Muhamed a.s. se seli iz Meke u Medinu zajedno s muslimanima. To je Hidžra, seoba Muhameda i njegovih pristalica, kojim počinje računanje muslimanskih godina tzv. hidžretski kalendar. Hidžra je trajala od 9.Septembra do 4. novembra 622. godine.

Muhamed a.s. je još u Meki stekao ugled i dobar glas kao vođa karavana. Nosio je počasni naziv "El- Emin" ("Pouzdani")
Kao 25-godišnjak upoznaje i ženi 40-godišnju udovicu  Khadidžu , svoju prvu ženu, koja mu rađa šestero djece. Dva sina, Kasum i Abdallah, umiru kao djeca, a ostaju im četiri ćerke. Za vreme Khadidžinog  života Muhamed a.s. nije imao drugih žena. Poslle Khadidžine smrti, Muhamed a.s. se ženio sa još nekoliko žena,u trenutku svoje smrti imao je 11 žena. To je bila samo njegova privilegija. Islam je ostalim muslimanima ograničio sklapanje braka (sa najviše 4 žene). Njegova najdraža žena bila je Aiša koja je bila  ćerka njegovog prijatelja Abu Bakra.
………… a tebe(Muhamede) sam samo kao milost svetovima(ljudima I džinima) poslao. Kur’an 21:107
Pre tebe(Muhamede) nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: "Nema boga osim Mene, zato samo Mene obožavajte!  Kur'an 21:25
... Bogu je prava vera jedino – islam ... Kur'an 3:19
"A onaj koji želi neku drugu veru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svetu nastradati. " [ Kur'an 3:85 ]
" Vi u  Božijem Poslaniku(Muhamedu) imate divan uzor za onoga koji se nada Božijoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Boga spominje.. " ( Kur'an 33:21 )
"Reci ( O Muhamede ljudima I džinima ) : ' Ako ( zaista ) volite Boga , onda me pratite …… ' " [ Kur'an 3:31 ]