Isus Hristos

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Isus Hristos (as) nikada nije tvrdio da je božanstvo. On je jasno najavio prirodu svoje misije.  Njega je Bog poslao da potvrdi prethodni židovski(jevrejski) zakon(Toru –stari zavet).
To je jasno vidljivo u sljedećoj izjavi koja se pripisuje Isusu Hristu (as)

Isus Hristos

Evanđelje po Mateju 5

17 Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nisam došao da pokvarim, nego da ispunim.  18 Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.                                                                                             19 Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome.

Biblija ne podržava hrišćansko verovanje u trojstvo. Jedan od književnika  pitao je Isusa (as), koja je prva zapovijest od svih,  Isus(as) je odgovorio time što je Mojsije(as) rekao ranije:

Evanđelje po Marku  12       29.A Isus  odgovori mu: prva je zapovijest od sviju: čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini;
Mojsijeva peta knjiga – 6, 4 Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod…

Neobično je da  osnovni nauk Crkve, kao što je Trojstvo nije spomenut u Bibliji. Sama riječ ne postoji.
(Marko 10) 17 I kad iziđe na put, pritrča neko, i kleknuvši na kolena pred njim pitaše ga: učitelju blagi! šta mi treba činiti da dobijem život vječni? 18 A Isus reče mu: što me zoveš blagiem? niko nije blag osim jednoga Boga.

A šta se dešava sa onima koji slave ili prizivaju volju Hrista (as) a ne Boga . To se jasno vidi u sljedećoj izjavi koje se pripisuje Isusu Hristu (as)
Evanđelje po Mateju 7
22 Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! nijesmo li u ime tvoje prorokovali, i tvojijem imenom đavole izgonili, i tvojijem imenom čudesa mnoga tvorili?                            
23 I tada ću im ja kazati: nikad vas nijesam znao; idite od mene koji činite bezakonje.

Pa ako možemo da zakljućimo da Isus Hrist (as) nije bijo u zabuni kad je propovedao onda je problem u nama. ODAZOVI se Hristovom pozivu, Obožavaj Boga(Stvorioca) a ne njegova stvorenja.

(Jovan 13) 16 Zaista, zaista vam kažem: nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao.