Orbitalno kretanje nebeskih tela

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Kada čovek pogleda u beskrajne zamršene orbite i u matematičku preciznost univerzuma, može samo sa divljenjem uzdahnuti.   Sve planete kruže oko zvezda, a one se okreću oko centara gravitacije u njihovim sopstvenim galaksijama.

Ovaj precizan balans spomenut je u sledećim stihovima:
“Sunce i Mesec su po proračunu.  ”(Kur’an, 55:5)
“I nebo! Uzdigao ga je, i postavio merilo.  ”(Kur’an, 55:7)

Orbite nebeskih tela spomenute su u stihu:  
“I On je Taj koji je stvorio noć i dan i Sunce i Mjesec: Sve u orbiti plovi.  ” (Kur’an, 21:33, 36:40)

Primetite da zadnji stih kaže: “Sve”, a ne “oboje”, što pokazuje da je osvrt na Sunce i Mesec samo simboličan i da sva druga nebeska tela slede ista pravila.   Sunce, Mesec i njihove orbite.  

Danas znamo da Mesec obiđe oko Zemlje za prosečno 29,5 dana.   Sunce se takođe obrće u vlastitoj orbiti.   Naša galaksija, Mlečni put, ima 100 milijardi zvezda, postavljenih u takvoj formaciji, da galaksija ima oblik diska.   Taj disk se okreće oko svoga centra kao gramofonska ploča.   

Jasno je da kako se gramofonska ploča okreće, okretat će se i svaka tačka na disku i ponovo doći u početni položaj.   Slično tome svaka zvezda u galaksiji se kreće, kako galaksija rotira oko svoje ose.   Jedna od tih zvezda je i Sunce.

Detalji Sunčeve orbite su sledeći:
Za jedan obrt oko svoje ose galaksiji i Suncu je potrebno 250 miliona godina.   Pri tome Sunce putuje brzinom približno 150 milja u sekundi.   Spomenuto predstavlja orbitalno kretanje Sunca, na koje se osvrće Kur’an pre 14 vekova.   A eto, to je novo otkriće.   Znanje o Sunčevoj orbiti je dostignuće savremene astronomije.  

Kako je autor Kur’ana ovo znao? Čak i nakon objave Kur’ana rani komentatori nisu mogli zamisliti orbitiranje Sunca i Meseca.   Komentator Kur’ana iz 10-og veka Taberi ovo nije mogao objasniti tako da on kaže: “Dužnost nam je da ćutimo, kada nešto ne znamo.  ” Ovo pokazuje koliko su ljudi bili nemoćni da shvate koncept orbitiranja Sunca i Meseca.   Iz ovoga je jasno da je Kur’an iznosio jednu ideju već poznatu ljudima, komentatori bi je lako razumjeli.   Ovo potvrđuje ono što je Bog rekao svome poslaniku Muhamedu (Mir bio nad njim):“

To su neke vesti nevidljivog koje ti objavljujemo.   Nisi ih znao ti niti narod tvoj pre ovoga.   Zato se strpi.   Uistinu, ishod je za bogobojazne. ” (Kur’an, 11:49)

SUNCE - PLOVIDBA I ROTACIJA


Kur’an, takođe, govori o Suncu i o njegovom načinu putovanja kroz prostor.   Ponovo čovek može nagađati o prostoru.   
Kada se Sunce kreće kroz prostor, postoje dve opcije: može putovati kao kamen, koji se baci, ili može putovati na poseban način.   Kur’an navodi ovo drugo - da se ono kreće kao rezultat vlastitog pomeranja.   Kur’an koristi riječ “sabeha” da bi opisao Sunčevo kretanje kroz prostor.   

Da bi se čitalac ispravno obavijestio o značenju ove reči, navest ćemo sledeći primer: ako je čovek u vodi i ako se reč “sabeha” primeni na njegovo kretanje, može se razumeti da on pliva, krećući se sam, a ne kao rezultat direktne sile primenjene na njega.   

“I On (Bog) je Taj koji je stvorio noć i dan i Sunce i Mesec: Sve u orbiti plovi.  ” (Kur’an, 21:33)
Tako, kada se ovaj glagol primeni na Sunčevu putanju kroz prostor, to nikako ne znači da Sunce nekontrolirano leti kao rezultat toga što je bilo bačeno ili slično. To jednostavno znači da se Sunce okreće i rotira dok putuje. To je ono što Kur’an tvrdi, ali da li je to bilo lako otkriti?

Može li vam ijedan čovjek otkriti da se Sunce okreće? Tek u modernim vremenima načinjena je oprema pomoću koje se može gledati u Sunce bez opasnosti da se oslepi.   Upravo kroz ovakav proces otkriveno je, ne samo da postoje pege na Suncu, nego i da se te pege okrenu jednom u 25 dana.