Dva mora i pregrada

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Dva mora i pregrada1

DVA MORA I PREGRADA

"Pustio je dva mora da se dodiruju, izmedju njih je pregrada i oni se ne mešaju.  "« Prevod značenja    (Kur’an, 55: 19-20)
Poznati istraživač mora Jacque Cousteau (Žak Kusto) je jedne prilike otkrio ,,neverovatan" fenomen.   Naime, on je svojom lađom došao do Crvenog mora, kako bi ga ispitao. Dokazao je njegove specifičnosti u pogledu slanoće, gustoće, kao i posebnosti njegove faune, morskog rifa i sastava njegove vode. Nakon toga je izašao na Arapsko more koje se nalazi u njegovom susedstvu.   Došavsi do tog mora, nailazi na more sa posebnim karakteristikama. Otkrio je pregradu između dva mora koja ih razdvaja. Nakon takvog otkrića, počeo je slati poruke na sve strane sveta, kako bi obavjestio čovečanstvo o svom otkriću.   

Dva mora i pregrada2

NAJNIŽA TAČKA NA ZEMALJSKOJ KUGLI


"Elif-lam-mim.   Bizantijci su pobedjeni u najnižoj zemlji, ali oni će, posle poraza svoga, sigurno pobediti.  " (Kur’an, 30:1-3)
U navedenom stihu zapažamo dve nadnaravnosti. Kao prvo se spominje da su Bizantijci poraženi u najnižoj zemlji. Danas nam savremena tehnologija objašnjava preciznim merenjem da je najuzvišenija tačka zemaljske kugle na Mount Everest-u (8850 m). Ono što je nama zanimljivije navesti, jeste činjenica da je najniža tačka na zemaljskoj kugli kod Mrtvog mora (400 m ispod nadmorske visine).   

Upravo se u toj dolini odigrala bitka u kojoj su Bizantijci pobedjeni. Bog, nas obaveštava da će oni nakon poraza pobediti - što se i dogodilo.   Tu činjenicu navodimo kao drugu nadnaravnost.Ko je Muhamedu, mir bio nad njim, rekao da je to najniža tačka na zemaljskoj kugli?

Kako je on to mogao znati kada nije imao na raspolaganju savremene metode za naučna istraživanja? Ljudsko neznanje u to doba i nemogućnost bilo kakvih naućnih istraživanja ukazuju na to da je Kur'an Božiji Govor i da je Muhamed, mir bio nad njim, Božiji Poslanik.

Dva mora i pregrada3
OSETILA ZA BOL I TOPLOTU SE NALAZE U KOŽI


“One koji ne veruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamenićemo im ih drugim kožama da osete pravu patnju. Bog je, zaista, silan i mudar..  " (Prijevod znacenja Kuran 4: 56)
Navedeni stih nam govori o kazni za nevjernike. Bog, ce ih baciti u Pakao gde će u vatri goreti, a kada im kože izgore, Bog  će im druge stvoriti.  Žasto nam je ovaj detalj toliko bitan?

Pre par decenija, poznati dermatolog, prof. Tagasone, je dokazao da se završeci osetila za bol i toplotu nalaze u koži.   Kada ne bismo imali kože, mi ne bi osetili toplotu, a tako ni bol.  Upravo iz tog razloga Bog, napominje da će nevernicima kože, nakon što izgore, zameniti drugima, kako bi bol osetili.   

Prof.  Tagasone je, nakon što je dokazao ovu činjenicu, prisustvovao na Saudijskom medicinskom samitu, održanom u Rijadu.   Tu se susreo s ovim Kur'anskim stihovima. Nije prošlo mnogo vremena dok je sagledao ove jasne činjenice, ustao i pred svim prisutnim naučnicima izgovorio  šehadet(Svedočanstvo). Postao je musliman.

Dva mora i pregrada5

GRUDI  SE STEŽU PENJANJEM KA NEBU


"Koga Bog hoće da uputi proširi mu njegove grudi za islam, a koga hoće krivim putem da okrene, ućini njegove grudi tesnim i stisnutim KAO DA SE PENJE U NEBO. Eto, tako Bog one koji ne veruju bez podrške ostavi.  "« (Kur’an, 6: 125)
Danas znamo da se povećanjem nadmorske visine smanjuje kiseonik.   

Tako da astronauti osjećaju teškoću u svojim grudima, jer im se dijafragma podigne i tako steže njihova pluća.   Iz tog razloga su primorani da oblače kosmonautska odela (sigurno su mnogi od nas osetili pritisak u grudima kod putovanjem sa avinom, odnosno pri njegovom polijetanju/uzdizanju).  

Uzvišeni Bog  upravo taj momenat opisuje u citranom stihu. Ljudi su tu činjenicu spoznali razvojem kosmologije, tek u 20 veku. Do tog trenutka, ova zapažanja nisu bila poznata Ijudima. Ali su bila navedena u Kur'anu jos pre 1400 godina.